Serviciu livrare

CONDIȚII DE LIVRARE a Grupului Companiei «LiniaH2O»
 
Înregistrarea livrării
Se efectuează în momentul procurării pentru marfa voluminoasă și plăcile ceramice cu un volum mai mare de 10 m2.
 
Informația necesară pentru înregistrarea livrării
Cumpărătorul oferă adresa completă pentru livrare și numărul de telefon.
Direcții de livrare
Chișinău, Bălți, Codru, Durlești, Vatra, Bubuieci, Dumbrava, Stăuceni.
 
Program de livrare
Luni - vineri:            de la 8:00 până la 17:00 
Sâmbătă - duminică: de la 9:00 până la 17:00
În zilele de sărbătoare livrarea nu se efectuează.
 
Timp de livrare
Livrarea se efectuează conform graficului de-a lungul traseului vehiculului, ținând cont de locația clienților și operativitatea efectuării transferului mărfurilor către clienți. 
 
Ambalarea produsului
1.Marfa este livrată în ambalajul producătorului sau în peliculă stretch.
2.Este permisă plasarea mai multor articole într-o cutie sau pe un singur palet.
3.Marfurile lungi, mai mari de 2,5 metri, sunt ambalate în peliculă stretch și așezate pe paleți. Este permisă plasarea mărfurilor mai multor clienți pe un palet, separându-le unul de celălalt prin material de ambalare.
4.Paletele, pe care se află mărfurile ambalate, sunt proprietatea Companiei și nu sunt transferate Cumpărătorului la livrare.
 
Expedierea mărfurilor Cumpărătorului
1.În momentul întocmirii cererii de cumpărare și livrare până la 14:00, de luni până vineri - livrarea se efectuează în ziua următoare în conformitate cu programul de livrare.
2.În momentul întocmirii cererii de cumpărare și livrare după 14:00, precum și sâmbătă și duminică - livrarea se efectuează peste o zi în conformitate cu programul de livrare.
 
Coordonarea transferului de mărfuri în ziua livrării
1.Furnizorul contactează Cumpărătorul în momentul încărcării mărfurilor în mașină și din nou cu o oră înainte de livrare. Dacă Cumpărătorul nu răspunde la apel, furnizorul efectuează alte 2 apeluri cu un interval de cel puțin 5 minute.
2.Dacă Cumpărătorul nu răspunde la apelul Furnizorului sau a oferit o adresă sau un număr de telefon greșit de livrare, livrarea este anulată și Furnizorul își rezervă dreptul de a refuza serviciul de livrare a mărfurilor.
 
Locul transferului mărfurilor
1.Livrarea se efectuează la adresa indicată în momentul întocmirii cererii de livrare, până la scara blocului sau până la poartă.
2.Cumpărătorul este obligat să asigure trecerea liberă a autoturismului cu o capacitate de transport de 3,5 tone la locul de transfer al mărfurilor, să determine locul de descărcare a autovehiculului în conformitate cu cerințele de siguranță și normele de circulație.
3.Dacă este imposibil accesul autovehiculului la adresa Cumpărătorului, livrarea va fi efectuată până la cel mai apropiat loc de descărcare. 
 
Descărcarea mărfurilor
Atenție! Furnizorul nu oferă serviciul de descărcare a mărfurilor din autovehicul și ridicarea la etaj.
1.Cumpărătorul trebuie să fie prezent în momentul primirii mărfurilor la ora convenită. 
2.Cumpărătorul trebuie să asigure descărcarea la timp a mărfurilor de către persoane competente, asigurând integritatea ambalajului și siguranța mărfurilor, în conformitate cu instrucțiunile conducătorului de expediere, care determină numărul de locuri a mărfurilor care urmează să fie descărcate la această adresă și locația lor în vehicul, ghidată de marcaj (numărul facturii) aplicat la ambalarea mărfurilor.
 
Primirea și predarea mărfurilor
1.La momentul primirii bunurilor, Cumpărătorul este obligat să prezinte o factură cu chitanța primită la casă în momentul achitării.
2.Cumpărătorul trebuie să verifice în momentul transferului mărfurilor: cantitatea, calitatea și completivitatea acesteia și să semneze documentele însoțitoare.
3.După ce Cumpărătorul semnează documentele însoțitoare, Furnizorul nu acceptă reclamații privind: daune mecanice, cantitate, completivitate sau necorespunderea mărfurilor.
4.În cazul necorespunderii mărfii declarate în factură, Cumpărătorul nu semnează documentele de însoțire cu privire la transferul de mărfuri, indicând motivul refuzului.
5.Reclamațiile se examinează și se soluționează de furnizor în termen de două zile lucrătoare, după care Cumpărătorul poate ridica mărfurile din depozitul sau furnizorul efectuează livrare repetată.
6.Returnarea se efectuează în conformitate cu legislația aplicabilă la locul de cumpărare a mărfurilor, în prezența documentelor care confirmă achiziția.
 
Responsabilitatea părților
1.Furnizorul se angajează să livreze mărfurile Cumpărătorului în cantitatea necesară, în perioada de timp stabilită, în termeni normativi.
2.Dacă Cumpărătorul nu respectă cerințele transferului de mărfuri, furnizorul își rezervă dreptul de a refuza transferul mărfurilor.
3.Furnizorul își rezervă dreptul unilateral de a opri livrarea de bunuri cumpărătorului care nu a furnizat informații de contact adevărate sau nu răspunde la apelurile  furnizorului. În acest caz, transferul de mărfuri se realizează la depozitul furnizorului la locul unde se află.  
4.Furnizorul își rezervă dreptul unilateral de a refuza Cumpărătorului livrarea din motive tehnice sau din alte motive, notificând Cumpărătorul despre acest lucru în momentul achiziției.